อัลบั้มภาพ ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
* อัลบั้ม *
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำดิบประปาเทศบาลตำบลหัวไทร
โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำดิบประปาเทศบาลตำบลหัวไทร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวไทร
ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวไทร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ร่วมกันเก็บขยะ และฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณ วัดหัวไทร
ร่วมกันเก็บขยะ และฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณ วัดหัวไทร
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
สร้างจิตอาสาข้างบ้าน
สร้างจิตอาสาข้างบ้าน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 194 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2565
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ เกาะกลางฝั่งตะวันออก
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ เกาะกลางฝั่งตะวันออก
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2565
โครงการป้องกันพฤกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชน กศน
โครงการป้องกันพฤกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชน กศน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2565
วันฉัตรมงคล  พุทธศักราช  ๒๕๖๕
วันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๕
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 152 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2565
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนบางไร่ หมู่ที่ 8
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนบางไร่ หมู่ที่ 8
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2565

พัฒนาเก็บขยะ และทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนบ้านหน้าศาล
พัฒนาเก็บขยะ และทำความสะอาด บริเวณ ชุมชนบ้านหน้าศาล
(จำนวน 44 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565
ดำเนินการทำลูกระนาด ชะลอความเร็ว ซอยเทศบาล 17
ดำเนินการทำลูกระนาด ชะลอความเร็ว ซอยเทศบาล 17
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565
ประชุมพ่อค้าแม่ค้าหลาดริมคลองหัวไทร ประจำเดือนเมษายน 2565
ประชุมพ่อค้าแม่ค้าหลาดริมคลองหัวไทร ประจำเดือนเมษายน 2565
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565
ลงพื้นที่ตรวจวัดขนาดพื้นที่อาคาร
ลงพื้นที่ตรวจวัดขนาดพื้นที่อาคาร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565

พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ หมู่ที่ 8
พัฒนา และทำความสะอาด บริเวณ หมู่ที่ 8
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2565
พัฒนา และตัดกิ่งไม้  บริเวณ ชุมชนตลาด
พัฒนา และตัดกิ่งไม้ บริเวณ ชุมชนตลาด
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2565
ตรวจและให้คำแนะนำสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร
ตรวจและให้คำแนะนำสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2565
เหตุเพลิงไหม้ cp เฟลชมาร์ช สาขาหัวไทร
เหตุเพลิงไหม้ cp เฟลชมาร์ช สาขาหัวไทร
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2565
สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
(จำนวน 50 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2565